θερμή παράκληση

Execute the law time's so short
execute the state execute the things you hate
Violence for them who shoot you dead
get you to the right get a gun 'n' hold it tight

Deus Ex Machina - "Execute"

Mi She'mamin Lo Mefached
Αυτοί που πιστεύουν, δεν φοβούνται

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Smashing Pumpkins - Let Me Give The World To You

Lou Reed - Perfect Day

Railbenders - The Outlaw Way

Γραμματική Αρχαίας Γλώσσας - Σχηματισμός Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ' Λυκείου Ο.Π.Α.Σ.: Το εργατικό κίνημα - παραθέματα για αξιολόγηση

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ' Λυκείου Ο.Π.Α.Σ. - Τα θεσσαλικά τσιφλίκια: παραθέματα για αξιολόγηση

The Last Shadow Puppets - Aviation

Sivert Høyem - Sleepwalking Man

Snowmine - Let Me In

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Trivium - Silence In The Snow

Sabaton - Uprising

Eminem - Till I Collapse (Filth Dubstep Remix)

Linkin Park, Eminem & Rihanna - A Lost Monarch

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Best Idea Ever! (Sheridan College's Computer Animation Program)

Bryn Christopher - The Quest

Kadebostany - Castle in the Snow

Skillet - Not Gonna Die